Adatkezelési tájékoztató

Az Ön személyes adatainak kezelője az Újra Otthon Ingatlaniroda Vezetője, Sipos Vivien Egyéni Vállalkozó (székhely: 2337, Délegyháza, Ady Endre utca 9),

elérhetőségei: + 36 30 348 1940 sipos.vivien@ujraotthon.hu.

Az Adatvédelmi tájékoztató alapján Önt megilleti a  

– tájékoztatáshoz való jog (Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait );
– hozzáféréshez való jog (jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon);
– helyesbítéshez való jog (jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni);
– törléshez való jog (kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges).
– tiltakozáshoz való jog (jogosult bizonyos adatkezelések – például direkt marketing célú adatkezelés, amely csak az Ön kifejezett beleegyezésével végezhető – ellen tiltakozni.

Milyen személyes adatok kezel az Újra Otthon Ingatlaniroda?

– név;
– születési név;
– anyja neve;
– állampolgárság;
– elérhetőség, e-mail, telefonszám;
– szerződésszám;
– születési idő és hely;
– személyi igazolvány száma;
-cég esetén székhely, adószám, cégjegyzékszám;
-ingatlanról készült képek.

Hogyan gyűjti az Újra otthon Ingatlaniroda az adatokat?

Személyes adatait elsősorban Öntől kapjuk, amikor először kapcsolatba lép velünk, és amíg az ügyfelünk. Számos alkalommal és számos kommunikációs csatornán (pl. telefonon, e-mail-ben, SMS-ben, stb.) adhat meg nekünk személyes adatokat.

Hogyan védi az Újra Otthon Ingatlaniroda a személyes adatait?

Személyes adatainak biztonsága és bizalmassága kiemelten fontos számunkra.  Papír alapon tárolunk minden olyan dokumentumot, melyet Ön aláírásával látott el, arra illetéktelenek hozzáférését megakadályozva.

Marketing hozzájárulás

Az Ön adatait az Újra Otthon Ingatlaniroda harmadik személynek az Ön külön hozzájárulása nélkül nem adhatja ki, egyéb marketing céllal nem keresheti meg.

Meddig tárolja az Ingatlaniroda az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az Ön által aláírt dokumentumhoz kapcsoló Megbízási Szerződés megszűnését követően 120 munkanapig tárolja az Újra Otthon Ingatlaniroda.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaiban segítségére leszünk:

– Személyes adathoz való hozzáférés
– Személyes adat helyesbítése;
– Személyes adat törlése;
– Személyes adat kezelésének korlátozása;
– Személyes adat kezelésének korlátozása;

Sütik

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Összehasonlítás